Czyszczenie i odśnieżanie dróg

  • zamiatanie ulic, chodników i parkingów zamiatarką
  • koszenie trawników
  • odśnieżanie: dróg w Sanoku okolicach placów i parkingów oraz chodników